Herroepingsrecht

Recht van ontbinding bij levering van producten

Bij de aankoop van producten van 2garden heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door 2garden verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten bij retourneren

Indien de consument gebruik maakt van zijn recht van ontbinding, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Dit geschiedt in dezelfde verpakking als dat het verzonden is naar de consument.

Als blijkt van schade aan het product, wordt dit bij de consument in rekening gebracht.

Het verwerken van het retour gezonden artikel(en) kan enige tijd duren. Zodra wij de geretourneerde artikel(en) ontvangen en verwerkt hebben, mits dit in goede en onbeschadigde en originele staat ontvangen is bij 2garden, zullen wij het aankoopbedrag terugbetalen of verrekenen. Dit doen wij zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen.